Autorius (-ė) Galina Michailova

Nikolaj
Gumiliov
Nikolajus Gumiliovas, 20 a. rusų poetas. Vienas akmeizmo teoretikų, jo vieno manifestų autorius. Daugiau
Jelena
Guro
20 a. rusų rašytoja, dailininkė. Kūrybai būdinga impresionizmo, simbolizmo ir futurizmo apraiškos, vyrauja motinystės mitologizacijos, gamtos ir žmogaus santykių temos. Daugiau
Vasilijus
Aksionov
Vasilijus Aksionovas, 20–21 a. rusų rašytojas. Prozoje atsispindi sovietų visuomenės gyvenimo rutina ir individo pastangos jai pasipriešinti; realistinis pasakojimas derinamas su avangardinėmis raiškos priemonėmis, fantastikos elementais. Daugiau
Vasilij
Grossman
Vasilijus Grosmanas, 20 a. rusų rašytojas. Daugiau
Maksim
Gorkij
Maksimas Gorkis, 19–20 a. rusų rašytojas. Daugiau
Sergej
Gorodeckij
Sergejus Gorodeckis, 20 a. rusų poetas. Vienas akmeizmo teoretikų. Jo poeziją veikė rusų tautosaka ir mitologija. Daugiau
Natalija
Gorbanevskaja
20 a. rusų poetė, disidentė. Eilėraščiams būdinga pilietiniai motyvai, atsispindi poetės dvasinė patirtis. Daugiau
Fridrich
Gorenštein
Fridrichas Gorenšteinas, 20 a. rusų rašytojas. Daugiau
Zinaida
Gippius
Zinaida Gipijus, 19–20 a. rusų rašytoja. Viena žymiausių rusų simbolisčių. Daugiau
Vladimir
Giliarovskij
Vladimiras Giliarovskis, 19–20 a. rusų rašytojas. Daugiau