Autorius (-ė) Galina Michailova

Fiodor
Abramov
Fiodoras Abramovas, 20 a. rusų rašytojas. Parašė realistinių romanų, apysakų, apsakymų, vaizduojančių Šiaurės Rusijos kaimo kasdienybę, dramatiškus žmonių tarpusavio santykius. Daugiau
Bella
Achmadulina
Bela Achmadulina, 20–21 a. rusų poetė. Poezijoje vyrauja savianalizės, poetinio pašaukimo temos, jausmingai perteikiama romantinė gėrio ir blogio, dvasingumo ir moralinio nuopuolio priešprieša. Daugiau
Anna
Achmatova
Ana Achmatova, 20 a. rusų poetė. Priklausė akmeistų literatūrinei grupuotei. Ankstyvajai poezijai būdinga meilės, moters išgyvenimų temos, vėlyvajai – pilietiškumas, filosofinė refleksija. Daugiau
Gennadij
Aigi
Genadijus Aigi, 20–21 a. čiuvašų ir rusų poetas. Tęsė rusų avangardizmo tradicijas, poezija pasižymi sudėtingomis metaforomis, savitais poetiniais vaizdais, lakonišku stiliumi. Daugiau
Čingiz
Aitmatov
Čingizas Aitmatovas, 19–20 a. kirgizų rašytojas. Humanistiniu požiūriu vaizdavo gyvenimo tikrovę: stalinizmo represijas, rusifikavimą, žmogaus sumenkinimą, technikos civilizacijos neigiamą poveikį. Jo romanų, apysakų išleista lietuvių kalba. Daugiau
Vasilijus
Aksionov
Vasilijus Aksionovas, 20–21 a. rusų rašytojas. Prozoje atsispindi sovietų visuomenės gyvenimo rutina ir individo pastangos jai pasipriešinti; realistinis pasakojimas derinamas su avangardinėmis raiškos priemonėmis, fantastikos elementais. Daugiau
Mark
Aldanov
Markas Aldanovas, 20 a. rusų rašytojas. Jo epinių romanų ciklas (Mąstytojas, Raktas, Ola ir kiti romanai) pasižymi psichologiškumu ir filosofiniais apibendrinimais; juose ryšku A. France’o ir L. Tolstojaus įtaka. Daugiau
Juz
Aleškovskij
Juzas Aleškovskis, 20–21 a. rusų rašytojas. Dalyvavo neoficialiame literatūriniame judėjime; žinomas kaip vadinamųjų lagerio dainų tekstų autorius. Parašė satyrinių apysakų ir romanų. Daugiau
Andrej
Amalrik
Andrejus Amalrikas, 20 a. rusų rašytojas. Dalyvavo disidentų veikloje. Sukūrė absurdo pjesių, apysaką, publicistikos knygų. Daugiau
Olga
Anstej
20 a. rusų poetė. Kūrybai būdinga praeities atsiminimų, tėvynės netekties, moters vienatvės motyvai, griežta klasikinė forma. Daugiau