Autorius (-ė) Kęstutis Kilkus

geofizika
Lietuvoje
Lietuvoje vykdomi Žemės plutos gravimetriniai, magnetometriniai, elektrinės žvalgybos, seisminiai, sausumos vandenų bei Baltijos jūros hidrofiziniai, atmosferos fizikos parametrų, aerozolių ir ozono sluoksnio tyrimai. Daugiau
Konstantinas
Aris
19 a. pabaigos–20 a. pirmos pusės lietuvių keliautojas, entomologas. Daugiau
hidrologija
Lietuvoje
Hidrologiniai tyrimai Lietuvoje atliekami nuo 19 amžiaus. Nuo 20 a. pradėti sistemingi hidrologiniai stebėjimai, įrengtos vandens matavimo stotys, kaupiami ir analizuojami duomenys. Daugiau
hidrologija
geofizinės krypties geografijos mokslo šaka. Daugiau
ežerotyra
mokslo šakų, tiriančių ežerus ir tvenkinius, kompleksas, geografijos pažinimo sistemos dalis; siauresne reikšme – ežerų hidrologija. Daugiau
Lietuvos
tvenkiniai
Lietuvoje yra apie 3400 dirbtinių ežerų – tvenkinių, kūdrų. Vyrauja mažesni nei 50 ha ploto dirbtiniai ežerėliai. Daugiau
Lietuvos
upės
Lietuvoje yra apie 30 000 vandentėkmių, ilgesnių kaip 0,25 kilometro. Upių tinklo vidutinis tankis – 0,99 km/km2. Mityba – mišri, nuotėkio pirminis šaltinis – krituliai. Vandeningais pavasariais būna potvynių. Daugiau
Lietuvos
ežerai
Natūralūs paviršinio vandens telkiniai užima 1,4 % Lietuvos teritorijos. Daugiausia ežerų yra Baltijos aukštumose, mažiausia – Vidurio Lietuvos žemumoje. Daugiau
Lietuvos požeminiai
vandenys
slūgso Baltijos artezinio baseino vidurinėje dalyje. Svarbiausi gėlo požeminio vandens sluoksniai yra kvartero, kreidos ir devono vandeninguosiuose kompleksuose. Daugiau
Lietuvos
gamta
būdinga pajūrio kopos, plačios lygumos, ledynų sustumtos kalvos, tarp jų telkšantys ežerai, tankus upių tinklas, augalijos ir gyvūnijos gausa. Daugiau