Autorius (-ė) Kęstutis Kilkus

ampalas
ledo kauburys arba laukas, susidaręs iš upės vandens, išsiveržusio pro ledo plyšius į paviršių, arba iš požeminio vandens, žiemą išsiliejusio į žemės paviršių. Daugiau
Konstantinas
Aris
19 a. pabaigos–20 a. pirmos pusės lietuvių keliautojas, entomologas. Daugiau
Baero
dėsnis
Bėro dėsnis: Šiaurės pusrutulyje upės labiau ardo dešinįjį krantą, o Pietų pusrutulyje – kairįjį; upių slėniai asimetriški. Daugiau
Antanas
Barisas
20 a. lietuvių hidrologas. Lietuvos upių minimalaus nuotėkio detalių tyrimų pradininkas. Daugiau
baseinas
teritorijos tūris, iš kurio į upę paviršiumi ir po žeme suteka vanduo. Daugiau
batometras
prietaisas vandens mėginiams paimti iš reikiamo vandens telkinių gylio. Daugiau
bifurkacija
upės suskilimas į dvi šakas. Daugiau
brasta
natūrali arba dirbtinė sekluma, kuria perbrendama ar pervažiuojama upė, ežeras, pelkė. Daugiau
evorzija
stačiai krintančio ir sūkuriuoto vandens erozija, kai upių slenksčių ir krioklių papėdėse išplaunamos gilios duobės. Daugiau
ežerynas
teritorija, kurioje yra didelė ežerų santalka. Daugiau