Autorius (-ė) Aldona Jankaitienė

analitinė
apskaita
buhalterinių įrašų analitinėse sąskaitose sistema. Vertine ir natūrine išraiška detalizuoja įmonės ūkinės veiklos duomenis. Daugiau
administracinės
išlaidos
įmonės veiklos sąnaudų dalis. Daugiau
amortizaciniai
atskaitymai
amortizacijos piniginė išraiška. Amortizaciniai atskaitymai skirti nusidėvėjusiai ilgalaikio turto daliai atkurti. Skaičiuojami kasmet, sumas paskirstant kas mėnesį ir įskaitant į gamybos išlaidas. Daugiau
buhalterinis
balansas
įmonės finansinės atskaitomybės dokumentas, apibūdinantis įmonės finansinę būklę. Jame pinigine išraiška parodoma, kokiu turtu disponuoja įmonė ir kokia yra šio turto nuosavybė (įsigijimo šaltiniai). Daugiau
buhalterija
savarankiškas ūkio subjekto struktūrinis padalinys, tvarkantis apskaitą. Buhalterijai vadovauja vyriausiasis buhalteris (finansininkas). Buhalterija organizuoja ir tvarko apskaitą, sudaro finansinę atskaitomybę, kontroliuoja visų ūkinių operacijų teisėtumą, tikslingumą bei teisingą įforminimą. Daugiau
amortizacija
laipsniškas skolos grąžinimas periodiniais mokėjimais arba išperkant obligacijas. Daugiau
balansinė
vertė
įmonės, įstaigos ar organizacijos turto piniginė išraiška buhalteriniame balanse. Daugiau
dvejybinio įrašo
sistema
viena buhalterinės apskaitos sistemų, pagrįsta dvejybiniu įrašu: kiekviena ūkinė operacija buhalterinėse sąskaitose ta pačia suma įrašoma 2 kartus – į vienos sąskaitos debetą ir į kitos sąskaitos kreditą. Daugiau
deponavimas
pinigų, vertybinių popierių ir kitų materialinių vertybių perdavimas saugoti bankui, notarinei kontorai, vertybinių popierių depozitoriumui ar kitai institucijai. Deponuojamas ir atlyginimas, kurio darbuotojas laiku nepasiėmė iš savo darbovietės kasos. Daugiau