Autorius (-ė) Alfredas Račkauskas

ekonometrija
ekonomikos mokslų kryptis, matematinės statistikos ir tikimybių teorijos metodais tirianti ir modeliuojanti ekonominių objektų ir ūkinių procesų kiekybinius ryšius, vertinanti ekonominius parametrus. Daugiau
regresija
atsitiktinio dydžio tipinių reikšmių priklausomybė nuo kito arba kelių kitų dydžių. Daugiau
regresinė
analizė
statistinių metodų taikymas tiriant dydžių regresinius sąryšius. Daugiau