Autorius (-ė) Algis Kasperavičius

Andrzej
Ajnenkiel
Andžejus Ainenkelis, 20–21 a. lenkų istorikas. Tyrė Lenkijos 19–20 a. politinę istoriją, parlamentarizmo ir konstitucionalizmo raidą, karybos ir administracijos istoriją. Daugiau
Austrija-Vengrija
dualistinė valstybė, gyvavusi 1867–1918. Įkurta pertvarkius Habsburgų imperiją. Suiro dėl pralaimėjimo I pasauliniame kare ir išaugusios tautų nacionalinės savimonės. Jos teritorijoje susikūrė Austrijos, Vengrijos ir Čekoslovakijos valstybės. Dalis žemių atiteko Jugoslavijai, Lenkijai, Rumunijai ir Italijai. Daugiau
Austrijos
istorija
Bavarijos Rytų marka 996 pavadinta Austrijos markgrafyste. Ją valdė Babenbergai, nuo 1282 – Habsburgai. 1867 Austrijos imperija pertvarkyta į Austriją-Vengriją. Po pralaimėjimo I pasauliniame kare imperija 1918 žlugo ir susikūrė Austrijos Respublika. 1938–1945 aneksuota nacių Vokietijos. Daugiau
Bolivijos
revoliucija
1952 sukilimas Bolivijoje prieš karinę diktatūrą bei ekonominiai, politiniai ir socialiniai pertvarkymai, įgyvendinti diktatūrai žlugus. Daugiau
Fernand
Braudel
Fernanas Brodelis, vienas žymiausių prancūzų istorikų. Faktiškai buvo Annales istorinės mokyklos lyderis. Daugiau
Britanijos
imperija
Didžiosios Britanijos ir jos valdų visuma. Egzistavo nuo 1707 (Didžiosios Britanijos karalystės susikūrimo) iki 20 a. pabaigos. Daugiau
Čiang
Kaišek
Čiang Kaišekas, Kinijos karo ir valstybės veikėjas. Nuo 1928 Kinijos Respublikos vadovas; faktiškai diktatorius. Per Kinijos pilietinį karą (1946–1949), palaikomas JAV, kariavo su SSRS remiamais komunistais, pralaimėjo ir pasitraukė į Taivaną, kurį valdė iki mirties 1975. Daugiau
Renzo
De Felice
Rencas De Feličė, 20 a. italų istorikas. Vadinamas naujosios fašizmo istoriografijos pradininku. Daugiau
Didysis
trejetas
SSRS, Didžiosios Britanijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų karinė politinė sąjunga, antihitlerinės koalicijos II pasauliniame kare branduolys. Daugiau
Direktorija
1795 10 26–1799 11 09 Prancūzijos Respublikos vykdomosios valdžios aukščiausioji institucija, platesne prasme – ir šio laikotarpio respublikos valdymo forma. Daugiau