Autorius (-ė) Tomas Blinstrubis

Valstybės
kontrolė
Lietuvos aukščiausioji audito institucija. Įsteigta 1919 01 16. Lietuvoje 1918–1940 buvęs institucijos pavadinimas Valstybės kontrolė įteisintas 1990 05 31. Daugiau
valstybė
aiškiai apibrėžtoje teritorijoje politiškai organizuota žmonių bendruomenė, kuri per įgyvendinamą suverenią viešąją valdžią yra susivienijusi bendriems konstituciniams gėriams saugoti. Valstybės sąvoką pirmasis pasiūlė Niccolo Machiavelli 1513 parašytame veikale Valdovas. Daugiau
valstybės
forma
visuma išorinių valstybės požymių. Valstybės formą atskleidžia valstybės valdymo, valstybės santvarkos forma ir valstybės politinis režimas. 1920 06 02 Steigiamojo Seimo priimtoje Laikinojoje Lietuvos Valstybės Konstitucijoje Lietuva paskelbta demokratine respublika. Daugiau
valstybės
institucija
savarankiška, sudedamoji, struktūriškai atskirta valstybės aparato grandis, pagal konstitucijos ir įstatymų nustatytą kompetenciją įgyvendinanti valstybės uždavinius bei funkcijas ir turinti valdingus įgaliojimus. Daugiau
valstybės
kontrolė
ekonominės finansinės kontrolės aukščiausia institucija, prižiūrinti, ar teisėtai ir efektyviai valdomas ir naudojamas valstybės turtas ir kaip vykdomas valstybės biudžetas. Tiesiogiai atskaitinga parlamentui. Daugiau
valstybės
susirinkimas
kai kurių valstybių 2 rūmų parlamento žemieji rūmai arba vienų rūmų parlamentas. Daugiau
valstybės
sutartis
vokiečių kalbą vartojančių valstybių konstitucinėje teisėje vartojamas terminas. Seniausia Europoje galiojanti valstybės sutartis yra Bavarijos ir Austrijos 1829 pasirašyta Konvencija dėl abipusių druskos gavybos santykių. Daugiau
valstybės
valdžia
politinis vadovavimas visuomenei pasitelkus valstybės aparatą. Daugiau