Autorius (-ė) Margarita Jankauskaitė

geoekologija
daugiaprasmė mokslinė sąvoka. Daugiau
geosistema
sąlygiškai vientisas erdvinis gamtinis kompleksas, kuriame gamtiniai komponentai susiję tarpusavio ryšiais, o jų visuma abipusiais tarpsisteminiais ryšiais susijusi su aplinka. Daugiau