Autorius (-ė) Dalia Kuizinienė

Kazimieras
Barėnas
20–21 a. lietuvių rašytojas. 1947 gyveno Didžiojoje Britanijoje. Nuo 2008 teikiama Kazimiero Barėno literatūrinė premija. Daugiau
Vytautas Aleksandras
Jonynas
20–21 a. lietuvių literatūrologas. 1944 pasitraukė į Vakarus, parašė studijų apie lietuvių išeivijos autorius. Daugiau
Marius
Katiliškis
tikrasis vardas ir pavardė Albinas Marius Vaitkus, 20 a. lietuvių rašytojas. Vienas žymiausių lietuvių prozininkų. Nuo 1949 gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose. Daugiau
Kęstutis
Keblys
20–21 a. lietuvių literatūrologas. Nuo 1983 gyveno Baton Rouge. Daugiau
Violeta
Kelertienė
lietuvių literatūrologė, profesorė. Nuo 1944 gyvena Jungtinėse Amerikos Valstijose. Daugiau
Vladas
Kulbokas
20 a. lietuvių pedagogas, literatūrologas. Nuo 1949 gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose. Daugiau
Algirdas
Landsbergis
20–21 a. lietuvių rašytojas, dramaturgas, moderniosios prozos kūrėjas. Nuo 1949 gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose. Daugiau
„Lietuviškasis
balsas“
JAV lietuvių laikraštis, ėjęs 1885–1888 Niujorke, 1888–1889 – Shenandoah. Redaktorius J. Šliūpas. Daugiau
„Lietuvių
dienos“
JAV lietuvių mėnesinis iliustruotas tautinės pakraipos žurnalas, 1950–1992 leistas Los Andžele. Daugiau
Lietuvių katalikų
spaudos draugija
JAV lietuvių bendrovė, įkurta 1951 Čikagoje. Daugiau