Autorius (-ė) Antanas Rubšys

Remigijus
Baltramiejūnas
20 a.–21 a. pradžios fizikas. Daugiau
Baltramiejus
vienas iš 12 apaštalų. Šventasis (šventė – rugpjūčio 24). Daugiau
Betliejus
miestas Izraelyje (Palestinos autonomijoje), 8 km į pietus nuo Jeruzalės. Daugiau
Betsaida
Biblijoje minimas žvejų kaimas Tiberiados (Genezareto) ežero šiaurės rytų krante, netoli Jordano upės. Daugiau
Biblijos
draugijos
krikščionių organizacijos, rengiančios Šv. Rašto vertimą į gimtąsias kalbas, organizuojančios jo leidybą ir platinimą. Daugiau
Biblijos
etika
dorovės normų visuma Biblijoje. Sudaro krikščioniškosios etikos pagrindą. Daugiau
Biblijos
institutas
aukštoji mokykla, rengianti Biblijos tyrinėtojus. Yra Romoje. Daugiau
biblinė
antropologija
žmogaus kilmės, prigimties ir likimo aiškinimas Biblijoje. Biblinė antropologija sudaro krikščioniškosios antropologijos pagrindą. Daugiau
biblinė
archeologija
pagalbinis biblistikos mokslas. Padeda išaiškinti to meto judaizmo formavimąsi ir krikščionybės atsiradimo aplinkybes, suvokti Šv. Rašto alegorinių pasakojimų ir legendų realųjį turinį, atskleisti jų ryšį su istoriniu kontekstu. Daugiau
biblinė
chronologija
biblinių įvykių seka ir Biblijos knygų parašymo laikas. Daugiau