Autorius (-ė) Virgilijus Pugačiauskas

Lietuvos laikinosios
vyriausybės komisija
aukščiausia Lietuvos administravimo institucija 1812. Daugiau
Stanisław
Kozakiewicz
Stanislavas Kozakevičius, 19 a. Lietuvos visuomenės veikėjas. Filomatas, filadelfų draugijos prezidentas, 1830–1831 sukilimo dalyvis. Daugiau
Józef
Jeżowski
Juzefas Ježovskis, 19 a. filologas. Vienas filomatų draugijos steigėjų, prezidentas. Daugiau
filomatai
nelegali Vilniaus universiteto studentų draugija, 1817 įsteigta A. Mickevičiaus, J. Jeżowskio, O. Pietraszkiewicziaus ir T. Zano. Siekė lavinimosi ir dorinio tobulėjimo. 1823 10 23–24 prasidėjo masiniai draugijos narių suėmimai. Daugiau
filadelfai
slapta Vilniaus universiteto studentų draugija, veikusi 1822–1823. Daugiau
filaretai
nelegali Vilniaus universiteto studentų draugija, veikusi 1820–1823. Daugiau
Jonas
Čečiotas
19 a. pirmos pusės Lietuvos visuomenės veikėjas, filomatas, poetas, tautosakos rinkėjas. Daugiau
„Bičiulių
sąjunga“
nelegali Vilniaus universiteto studentų draugija, veikusi 1819–1822. Daugiau