Autorius (-ė) Audrius Bakaveckas

Administracinių nusižengimų
kodeksas
kodifikuotas norminis teisės aktas, apibrėžiantis uždraustas veikas kaip administracinius nusižengimus ir nustatantis administracinę atsakomybę už jų padarymą, administracinių nusižengimų bylų tyrimo ir nagrinėjimo tvarką. Priimtas 2015 06 25, įsigaliojo 2017 01 01. Daugiau
ministerija
svarbiausia valstybės vykdomosios valdžios institucija, atliekanti jai pavestų sričių valstybinio valdymo funkcijas. Lietuvoje Vyriausybės siūlymu ministerijas steigia ir naikina Seimas. Daugiau
ministras
politinio pasitikėjimo pagrindu paskirtas ministerijos vadovas, vyriausybės narys. Lietuvoje ministrą pareigoms skiria ir iš jų atleidžia Prezidentas ministro pirmininko teikimu. Daugiau
ministras
pirmininkas
daugelyje valstybių vyriausybės (ministrų kabineto, ministrų tarybos ir kitų) vadovas. Jis nustato vyriausybės vykdomos politikos pagrindines kryptis, koordinuoja ministrų veiklą ir kita. Lietuvoje ministrą pirmininką Seimo pritarimu skiria ir atleidžia Prezidentas. Daugiau
ministrų
kabinetas
šalies vykdomosios valdžios institucija. Daugiau
ministrų
taryba
kai kurių valstybių vyriausybė. Ministrų taryba dažniausiai nustato vyriausybės politikos kryptis ir organizuoja jos įgyvendinimą, vadovauja vidaus ir užsienio politikai ir kita. Daugiau
ministrų tarybos
pirmininkas
kai kurių valstybių vyriausybių vadovas. Atstovauja ministrų tarybai, tvirtina posėdžių darbotvarkę ir pirmininkauja posėdžiams, formuoja bendrą ministrų tarybos politiką, yra atsakingas už jos įgyvendinimą ir garantuoja šios politikos vienovę. Daugiau
organizacija
žmonių kolektyvas, susibūręs ar suformuotas kokiems nors bendriems tikslams, bendrai veiklai ar darbui. Daugiau
taikos
sutartis
administracinio proceso teisėje – šalių susitarimas dėl teisminio ginčo užbaigimo abipusėmis nuolaidomis. Daugiau