Autorius (-ė) Domas Kaunas

Albano ir
Kybelkos spaustuvė
Mažosios Lietuvos spaustuvė. Veikė apie 1880–1884 Ragainėje. Daugiau
Albreghs C.
und Co
pirmoji Mažosios Lietuvos spaustuvė, spausdinusi knygas Didžiajai Lietuvai spaudos draudimo laikotarpiu. Veikė 1864–77 Tilžėje. Daugiau
asmeninė
biblioteka
individualus spaudos leidinių rinkinys, skirtas šeimos arba privačios institucijos poreikiams. Daugiau
Jurgis
Aukštuolaitis
20 a. pradžios Lietuvos politikos veikėjas. Daugiau
„Aukuras“
lietuvių draugija, veikusi 1922–1939 Klaipėdoje. Tikslas – kelti lietuvių tautos kultūrą. Daugiau
Vilius
Bajoraitis
20 a. lietuvių choro dirigentas, kompozitorius, pedagogas. Daugiau
Berlyno lietuvių
draugija
kultūros ir švietimo organizacija, veikusi 1903–1914 ir 1930. Daugiau
bibliofilija
kultūrinė veikla, skirta žinioms apie knygą kaupti ir sisteminti kryptingai kuriant asmeninę biblioteką. Daugiau
„Birutė“
pirmoji tautinė Mažosios Lietuvos lietuvių draugija. Veikė 1885–1914 Tilžėje. Daugiau
Ansas
Bruožis
20 a. Mažosios Lietuvos lietuvių spaudos ir visuomenės veikėjas, poligrafininkas ir bibliografas. Daugiau