Autorius (-ė) Rimantas Astrauskas

Tarptautinė liaudies
meno organizacija
tarptautinė organizacija, svarstanti ir sprendžianti liaudies kultūros, meno ir nematerialaus kultūros paveldo problemas. Daugiau
Tarptautinė tradicinės
muzikos taryba
tarptautinė etnomuzikologų organizacija. Daugiau
Oskar
Kolberg
Oskaras Kolbergas, 19 a. lenkų tautosakininkas, kultūros antropologas, kompozitorius ir muzikologas. Sukūrė muzikos kūrinių liaudies melodijų motyvais. Pastebėjo lietuvių liaudies dainų melodijų panašumą su vokiečių, lenkų, kitų slavų tautų liaudies melodijomis, itališka kantilena. Daugiau
„Jaunoji
Prancūzija“
prancūzų kompozitorių grupė, veikusi 1935–1939 Paryžiuje. Daugiau
Europos etnomuzikologijos
seminaras
tarptautinė etnomuzikologų organizacija. Daugiau
Etnomuzikologijos
draugija
tarptautinė etnomuzikologų organizacija. 1955 įkurta Bostone. Daugiau
Šv. Cecilijos
draugijos
Katalikų Bažnyčios muzikos draugijos. Daugiau
„Aušra“
muzikos draugija, 1881–1914 veikusi Rygoje. Daugiau