Autorius (-ė) Vaclovas Aliulis

Česlovas
Kavaliauskas
20 a. Lietuvos katalikų kunigas, teologas, poetas, Biblijos vertėjas. Daugiau
Pranas
Račiūnas
20 a. Lietuvos katalikų kunigas, antisovietinio pasipriešinimo dalyvis. Daugiau
marijonai
katalikų vienuolių kongregacija, tos kongregacijos nariai. Daugiau
kryžius
religinis ir mitologinis simbolis. Vienas seniausių, universaliausių, labiausiai paplitusių simbolinių ženklų pasaulyje. Daugiau
Pranciškus
Karevičius
slapyvardis Karys, 19 a. pabaigos–20 a. vidurio Lietuvos katalikų kunigas, marijonas, Žemaičių vyskupas (nuo 1914). Daugiau
Katalikų
Bažnyčia
yra, jos pačios savimone, viena, apaštalinė, šventa ir visuotinė; mistinis Kristaus kūnas. Daugiau