Autorius (-ė) Juozapas Girdzijauskas

akrostichas
eilėraščio eilučių vienodose pozicijose įrašytas koks nors vardas, žodis ar posakis. Daugiau
akumuliacija
retorinė figūra – kalbinių raiškos priemonių sankaupa. Daugiau
aleksandrinas
silabinės eilėdaros metras – 12 arba 13 skiemenų eilutė su pastovia cezūra po 6 skiemens. Daugiau
aliteracinė
eilėdara
senovės germanų eilėdara, paremta natūralaus dinaminio kalbos kirčio derinimu su aliteracijų sistema. Daugiau
alkajinė
strofa
antikinės eilėdaros strofa. Daugiau
almanachas
literatūros kūrinių rinkinys, sudarytas teminiu, žanriniu, teritoriniu ar kitu principu. Daugiau
alternacinė
eilėdara
eiliavimas, kai kirčiuojamas kas antras eilutės skiemuo nepaisant natūralaus kalbos kirčio. Daugiau
amfibrachis
antikinės eilėdaros triskiemenė keturių morų pėda, kurios vidurinis skiemuo ilgas, o kraštiniai – trumpi. Daugiau
anakruzė
antikinės eilėdaros ir silabotoninės eilėdaros elementas. Daugiau
anapestas
antikinės eilėdaros triskiemenė 4 morų pėda, kurios 2 pirmi skiemenys trumpi, o trečias – ilgas. Daugiau