Autorius (-ė) Jolanta Klietkutė

Mečys
Barkauskas
20 a. lietuvių fotografas. Daugiau
Mendelis Movša
Berkovičius
20 a. Lietuvos žydų fotografas. Daugiau
Elijahu
Bruckus
20 a. Lietuvos žydų fotografas. Daugiau
Eleonora
Bucevičienė
19–20 a. lietuvių rašytoja, visuomenės veikėja. Daugiau
Viktoras
Garbukas
20 a. Lietuvos katalikų kunigas, misionierius. Daugiau
Petras
Giedgaudas
20 a. JAV katalikų kunigas, pranciškonas, lietuviškos spaudos išeivijoje leidėjas. Daugiau
Kostas
Jagutis
20 a. lietuvių fotografas. Daugiau
Berekas
Joselevičius
Lietuvos prekybininkas, Abiejų Tautų Respublikos karo veikėjas, Kosciuškos sukilimo dalyvis. Daugiau
Konstantinas
Kuprys-Kuprevičius
19 a. pabaigos–20 a. pirmos pusės Lietuvos katalikų kunigas, kolekcininkas. Daugiau
Paulina
Mongirdaitė
19–20 a. lietuvių fotografė. Pirmoji moteris fotografė Lietuvoje, atvirukų leidėjų Lietuvoje viena pradininkių. Daugiau