Autorius (-ė) Nadežda Spiridonovienė

Švenčionėlių
getas
1941 veikusi laikina žydų izoliavimo vieta (vadinama getu). Šio geto ir visos Švenčionių apskrities žydai išžudyti 1941 10 Švenčionėlių poligone, iš viso apie 8000 žmonių. Daugiau
Švenčionių apskrities
gyventojų žudynės
1942 05 nacių okupacinės valdžios įvykdytos žudynės. Nuo 05 20 iki 05 25–27 iš viso nužudyta daugiau kai 500 gyventojų. Daugiau
Švenčionių
getas
1941–1943 veikęs getas. 1942 jame buvo iki 1500 žydų. Daugiau