Autorius (-ė) Egidijus Norvaišas

Frederick
Reines
Frederikas Reinsas, 20 a. JAV fizikas. Nobelio premija (1995). Daugiau
reliatyvistinė
dalelė
dalelė, kurios kinetinė energija lygi kūno rimties energijai arba yra didesnė už ją. Daugiau
rezonansai
trumpai gyvuojančios elementariosios dalelės, kurios dėl stipriosios sąveikos suskyla į kitas elementariąsias daleles. Daugiau
sąveika
vienų kūnų, dalelių arba laukų poveikis kitiems, keičiantis jų judėjimą arba būseną. Daugiau
sąveikos
konstanta
kvantinėje lauko teorijoje vartojamas parametras, kuriuo apibūdinamas dalelių arba laukų sąveikos stiprumas. Daugiau
silpnoji
sąveika
viena iš keturių šiuo metu žinomų fundamentaliųjų sąveikų. Daugiau
simetrijos
pažaida
fizikinis reiškinys, kai nedidelės fliuktuacijos iš esmės pakeičia fizikinės sistemos, esančios arti kritinio taško, simetriją. Daugiau
spalva
kvantinis skaičius, kuriuo apibūdinamos kvarkų ir gliuonų būsenos. Daugiau
stiprioji
sąveika
viena iš keturių žinomų fundamentaliųjų sąveikų. Daugiau
unitarinė
simetrija
dažniausiai apytikrė vidinė lauko teorijos simetrija. Daugiau