Autorius (-ė) Egidijus Norvaišas

unitarinė
simetrija
dažniausiai apytikrė vidinė lauko teorijos simetrija. Daugiau
vakuumas
tuščia erdvė. Daugiau
spalva
kvantinis skaičius, kuriuo apibūdinamos kvarkų ir gliuonų būsenos. Daugiau
sąveika
vienų kūnų, dalelių arba laukų poveikis kitiems, keičiantis jų judėjimą arba būseną. Daugiau
sąveikos
konstanta
kvantinėje lauko teorijoje vartojamas parametras, kuriuo apibūdinamas dalelių arba laukų sąveikos stiprumas. Daugiau
simetrijos
pažaida
fizikinis reiškinys, kai nedidelės fliuktuacijos iš esmės pakeičia fizikinės sistemos, esančios arti kritinio taško, simetriją. Daugiau
reliatyvistinė
dalelė
dalelė, kurios kinetinė energija lygi kūno rimties energijai arba yra didesnė už ją. Daugiau
leptonai
elementariosios dalelės, nedalyvaujančios stipriojoje sąveikoje. Daugiau
izotopinis
sukinys
kvantinis skaičius, apibūdinantis stipriosiose sąveikose dalyvaujančias elementariąsias daleles hadronus. Daugiau
hadronai
visos stipriai sąveikaujančios elementariosios dalelės. Daugiau