Autorius (-ė) Stanislovas Leonas Norgėla

modelių
teorija
matematinės logikos šaka, nagrinėjanti ryšius tarp formaliosios kalbos reiškinių aibių sintaksinių ir jų interpretacijų semantinių savybių. Daugiau
antinomija
dviejų vienas kitam prieštaraujančių, tačiau vienodai logiškai įrodomų teiginių atsiradimas samprotaujant. Daugiau
matematinė
logika
formalioji logika, plėtojama matematiniais metodais. Daugiau
algoritmų
teorija
matematikos bei informatikos mokslų šaka, tirianti algoritmų savybes. Daugiau
matrica
tam tikro pavidalo klasikinės predikatų logikos formulė. Daugiau
loginės
operacijos
loginiai teiginių veiksmai, kuriuos taikant sudaromi nauji teiginiai. Daugiau
loginis
skaičiavimas
deduktyviai aksiomiškai sudaryta formalioji sistema. Daugiau
indukcija
samprotavimas, kuriame nuo pavienių faktų einama prie bendresnių. Daugiau
formalioji
aritmetika
formalioji sistema, nustatanti natūraliųjų skaičių pagrindines savybes. Daugiau
diskrečioji
matematika
matematikos šakos, nagrinėjančios diskrečiuosius dydžius. Daugiau