Autorius (-ė) Valentinas Aleksa

Valdemaras
Aleksa
fizikas, pedagogas. Daugiau
Aleksos
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo dalyvių šeima. Daugiau
Sūduvos krašto mokslo, istorijos
ir kultūros draugija
vienija besidominčius Sūduvos krašto istorija ir kultūra. Daugiau
Memorandumas vokiečių generaliniam
komisarui Kaune
lietuvių pasipriešinimo nacių okupacijai dokumentas. 1942 11 14 įteiktas vokiečių generaliniam komisatui Kaune. Daugiau
traktorių
sportas
techninė sporto šaka – traktorių varžybos. Daugiau
Žemės ūkio
rūmai
nuo 1991 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmai, Lietuvos žemdirbių savivaldos organizacija. Daugiau
„Veterinarija ir
zootechnija“
mokslinis žurnalas, ėjęs 1924–1940 Kaune. Daugiau
Mečislovas
Treinys
20 a.–21 a. pradžios lietuvių ekonomistas, visuomenės ir politinis veikėjas. 1990 04 07–1992 Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatas, 1992–1996 Seimo narys. Tyrinėjo Lietuvos agrarinės ekonomikos minties, žemės ūkio ir kaimo raidą. Daugiau
Kazys
Požėra
lietuvių žurnalistas. Lietuvos žurnalistų draugijos vienas atkūrėjų (1990). Parašė grožinių kūrinių. Daugiau
Jonas
Jasaitis
lietuvių pedagogas, visuomenės veikėjas. Sukūrė antropologinę strateginio valdymo metodologiją ir užmiesčio vietovių šiuolaikinių funkcijų sistemos teorinį modelį. Nuo 2014 laikraščio Mokslo Lietuva vyriausiasis redaktorius. Daugiau