Autorius (-ė) Valentinas Aleksa

Eigulių
kapinės
yra Kaune, Eiguliuose, Neries kairiajame krante. Daugiau
Vytautas
Aleksa
20 a.–21 a. pradžios Lietuvos inžinierius elektromechanikas. Daugiau
„Darbo
rezervai“
SSRS sporto draugija. Daugiau
„Dinamo“
SSRS sporto draugija. Daugiau
Jurgis
Aleksandravičius
botanikas, visuomenės veikėjas. Daugiau
Julius
Aleksa
19 a. pabaigos lietuvių publicistas, gydytojas. Varpininkas. Daugiau
Konstantinas
Aleksa
20 a. pradžios lietuvių pedagogas, Vilniaus krašto lietuvių visuomenės veikėjas. Daugiau
Pijus
Aleksa
20 a. Lietuvos katalikų kunigas. Daugiau