Autorius (-ė) Valentinas Aleksa

Jonas Pranas
Aleksa
20 a. pirmos pusės Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas, agronomas, sociologas, ekonomistas. Daugiau
Vytautas
Aleksa
20 a.–21 a. pradžios Lietuvos inžinierius elektromechanikas. Daugiau
Julius
Aleksa
19 a. pabaigos lietuvių publicistas, gydytojas. Varpininkas. Daugiau
Konradas Juozas
Aleksa
20 a. lietuvių veterinarijos gydytojas, sociologas, visuomenės veikėjas. Daugiau
Konstantinas
Aleksa
20 a. pradžios lietuvių pedagogas, Vilniaus krašto lietuvių visuomenės veikėjas. Daugiau
Pijus
Aleksa
20 a. Lietuvos katalikų kunigas. Daugiau
Viktoras
Aleksa
20 a. Lietuvos inžinierius mechanikas. Daugiau
Valdemaras
Aleksa
fizikas, pedagogas. Daugiau
Osvaldas
Aleksa
20–21 a. lietuvių žurnalistas, vertėjas. Daugiau
Jurgis
Aleksandravičius
botanikas, visuomenės veikėjas. Daugiau