Autorius (-ė) Halina Kobeckaitė

Sait Faik
Abasıyanık
Saitas Faikas Abasijanikas, 20 a. turkų rašytojas. Daugiausia kūrė apsakymus. Kūrybai būdinga humanistinis pasaulio suvokimas, impresionizmo bruožai. Daugiau
Halide Edib
Adıvar
Chalidė Edibė Adivar, 20 a. turkų rašytoja. Kūryboje ryšku pantiurkizmo, nacionalinio išsivadavimo idėjos, buitinė tematika. Daug dėmesio skyrė moters psichologijai, sukūrė modernios, išsilavinusios moters paveikslą. Daugiau
Ahmet
Haşim
Achmetas Chašimas, 20 a. turkų rašytojas. Simbolizmo pradininkas turkų literatūroje. Jo poezija simbolistinė, ekspresionistinė, pasižymi žodžių žaismu, dainingumu, subtiliais nuotaikų niuansais. Daugiau
Efendi Ahmet
Mithat
19–20 a. turkų rašytojas, švietėjas. Kūryboje ryšku romantizmo ir natūralizmo bruožai, žymu prancūzų literatūros ir švietėjų įtaka. Daugiau
Ahmet Vefik
Paşa
Achmetas Vefikas Paša, 19 a. Turkijos politinis veikėjas, mokslininkas. 1877 pirmojo Turkijos parlamento pirmininkas, 1878 ir 1882 didysis viziris (ministras pirmininkas). Daugiau
Mirzə Fətəli
Axundov
Mirzė Feteli Achundovas, 19 a. azerbaidžaniečių rašytojas. Parašė realistinių satyrinių apysakų ir buitinių komedijų, kuriose žymu Molière’o įtaka. Daugiau
Bâki
Biaki, 16 a. turkų poetas. Pagarsėjo poema apie sultono Suleimano I žygį į Persiją. Sukūrė gazelių, kasidų, kuriose vyrauja gyvenimo džiaugsmo, gamtos motyvai. Parašė religijos ir istorijos traktatų. Daugiau
Yahya Kemal
Beyatlı
Jachja Kemalis Bejatlas, 20 a. turkų poetas. Poezijoje ryšku klasikinės Rytų poezijos (divanų) tradicijos ir prancūzų simbolistų įtaka. Daugiau
Tarık
Buǧra
Tarikas Buhra, 20 a. turkų rašytojas. Daugiau
Fazıl Hüsnü
Daǧlarca
Fazilis Chiusniu Dahlardža, 20–21 a. turkų poetas. Eilėraščiams būdinga jausmingumas, ekspresyvi kalba. Daugiau