Autorius (-ė) Halina Kobeckaitė

Hamid
Olimžon
Hamidas Olimžonas, 20 a. uzbekų rašytojas., 20 a. uzbekų rašytojas. Daugiau
Hakimzoda Nijozij
Hamza
Hakimzoda Nijozijus Hamza, 20 a. uzbekų rašytojas. Uzbekų dramaturgijos pradininkas. Daugiau
Abdülhak Şinasi
Hisar
Abdiulchakas Šinasis Chisaras, 20 a. turkų rašytojas. Daugiau
Kemal
Yaşar
Kemalis Jašaras, 20–21 a. turkų rašytojas. Kūryboje folkloras susipynęs su realybe, būdinga lakoniška kalba, frazeologizmai. Daugiau
Atillâ
İlhan
Atila Ilchanas, 20 a. turkų rašytojas. Parašė realistinių ir modernių eilėraščių. Romanuose atskleidė žmonių meilę, silpnybes, didvyriškumą. Daugiau
Emre
Yunus
Emrė Junusas, 13–14 a. turkų poetas. Klajojantis dervišas. Daugiau
Komil
Jašen
Komilis Jašenas, 20 a. uzbekų rašytojas. Daugiau
Odil
Jokubov
Odilas Jokubovas, 20 a. uzbekų rašytojas. Aprašė istorinių asmenybių (al Biruni, Ulugbeko, Avicenos) gyvenimą, uzbekų kaimo žmonių moralines ir socialines problemas. Daugiau
Abdula
Kadyri
Abdula Kadyris, 20 a. uzbekų rašytojas. Daugiau
Orhan Veli
Kanık
Orchanas Velis Kanikas, 20 a. turkų poetas. Vienas naujosios turkų poezijos atstovų. Pirmasis turkų poezijoje pradėjo naudoti baltąsias eiles, atsisakė tradicinės arūzo eilėdaros. Daugiau