Autorius (-ė) Halina Kobeckaitė

Karacaoglan
Karadžaohlanas, 17 a. turkų poetas, ašikas. Poezijoje vyrauja meilės, gamtos, mirties, vienišumo motyvai, gausu buities aprašymų. Daugiau
Refik Halit
Karay
Refikas Chalitas Karajus, 20 a. turkų rašytojas. Laikomas turkų humoristinio ir satyrinio apsakymo pradininku. Daugiau
karaimai
Europos tauta. Gyvena Ukrainoje (Kryme, Voluinės srityje, Odesoje), Lietuvoje, Lenkijoje, Rusijos Federacijoje ir kitur. Daugiau
karaizmas
karaimų religija, viena pasaulio religijų, monoteistinė. Daugiau
Yakup Kadri
Karaosmanoǧlu
Jakupas Kadris Karaosmanohlu, 20 a. turkų rašytojas, diplomatas, politikas. Ankstyviesiems kūriniams būdinga mistika, pesimizmas. Kūrinių, parašytų po I pasaulinio karo, pagrindinė tema yra inteligentijos ir paprastų žmonių santykiai, Turkijos praeitis. Daugiau
Mahmut
Kaşgarlı
Machmutas Kašgarlis, 11 a., filologas, tiurkų kalbų žinovas. Daugiau
Tahır
Kemal
Tachiras Kemalis, 20 a. turkų rašytojas. Prozoje daug vietos skyrė kaimiečių ir miestiečių santykiams, aprašė žmones, su kuriais susipažino kalėjimuose, Kemalio revoliucijos (1919–23) įtaką žmonių likimams. Daugiau
„Kioroglu“
tiurkų tautų epas. Daugiau
„Kitabi Dede
Korkut“
Dede Korkuto knyga, 15 a. ogūzų epas. Daugiau
Necip Fazıl
Kısakürek
Nedžipas Fazilis Kisakiurekas, 20 a. turkų rašytojas. Ankstyvieji eilėraščiai turiniu ir forma artimi liaudies poezijai. Vėliau įsivyravo mistikos, dievobaimingumo temos, dvasios gyvenimo analizė, būdinga moderni eilėdara. Daugiau