Autorius (-ė) Aušra Pažėraitė

fundamentalizmas
dogmatizmo atmaina, konservatyvus nekompromisinis religinis judėjimas. Daugiau
Gabrielius
Biblijos personažas, arkangelas. Daugiau
Galijotas
Biblijos personažas, legendinis filistinų milžinas karys. Daugiau
Abraham
Geiger
Abrahamas Geigeris, 19 a. žydų teologas, vienas žymiausių judaizmo reformatorių. Daugiau
Gemara
Mišnos komentaras. Daugiau
gematrija
judaizme – vienas šventų tekstų aiškinimo metodų. Daugiau
geniza
vieta, kurioje laikomi nebenaudojami judėjų tekstai (ritiniai, knygos, jų lapai) su užrašytu Dievo vardu (todėl jų negalima išmesti). Daugiau
Geršom ben
Jehuda
Geršomas ben Jehuda, 10 a. antros pusės–11 a. pradžios vienas pirmųjų Talmudo aiškintojų Vokietijoje. Daugiau
gojus
judaizme – žmogus, išpažįstantis kitą religiją. Daugiau
golemas
būtybė, sukurta maginiu būdu. Daugiau