Autorius (-ė) Aušra Pažėraitė

Jonas
vienas iš dvylikos apaštalų. Šventasis (šventė – gruodžio 27). Zebediejaus ir Salomės sūnus, Jokūbo Vyresniojo brolis. Daugiau
Jonas
Krikštytojas
Naujojo Testamento personažas. Šventasis (šventė – birželio 24). Katalikų Bažnyčioje rugpjūčio 29 minimas Jono Krikštytojo nukankinimas. Daugiau
judaizmas
viena didžiųjų pasaulio religijų; monoteistinė. Izraelio valstybinė religija. Daugiau
judaizmas
Lietuvoje
viena tradicinių religijų Lietuvoje. Į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę pirmieji žydai (priklausė aškenaziams), manoma, atsikėlė 12 amžiuje. Daugiau
Judas
Iskarijotas
vienas iš dvylikos apaštalų. Simono sūnus, spėjama, kilęs iš Judėjos (vienintelis iš apaštalų, kiti iš Galilėjos). Daugiau
Judita
Biblijos personažas. Merario duktė iš Simeono giminės; garsėjo grožiu, teisumu ir turtais. Daugiau
Juozapas
Biblijos personažas. Jokūbo ir Rachelės pirmagimis. Mylimiausias iš vaikų, todėl brolių nekenčiamas. Daugiau
Juozapas
Švč. Mergelės Marijos sužadėtinis. Šventasis (šventė – kovo 19). Daugiau
Kabala
Talmude – Biblijos knygos, išskyrus Penkiaknygę (Torą), vėlesnėje judaizmo literatūroje – visa sakytinė žydų tradicija; apie13 a. Kabala pradėti vadinti judėjų ezoteriniai ir mistikos mokymai nuo Antrosios šventyklos laikotarpio (520–515 prieš Kristų). Daugiau
Kadišas
judėjų liturgijos malda. Daugiau