Autorius (-ė) Rytas Narvydas

Jonas
Kimštas
vienas Lietuvos partizanų vadų ir sovietinio saugumo agentas. Šiaurės rytų Lietuvos srities vadas. Daugiau
Klepočiai
gatvinis kaimas Alytaus rj. savivaldybės teritorijoje, Raitininkų seniūnijoje. Daugiau
Bronius
Kalytis
vienas Lietuvos partizanų vadų, vėliau sovietinio saugumo agentas. Vytauto apygardos ir Šiaurės rytų Lietuvos srities vadas. Daugiau
Petras
Kamarauskas
Lietuvos karo veikėjas, sovietinio saugumo agentas. Daugiau
Jaciūnai
gatvinis kaimas Mielagėnų vlsč., 1945 sunaikintas NKVD kariuomenės. Daugiau
Nachmanas
Dušanskis
SSRS valstybės saugumo Lietuvoje veikėjas. Vadovavo A. Ramanausko‑Vanago suėmimo operacijai. Daugiau
Bronislovas
Bumšas
20 a. pirmos pusės lietuvių visuomenės veikėjas. Kunigas. Daugiau