Autorius (-ė) Regimantas Liucijus Kalinauskas

alfa
spektroskopija
branduolio spektroskopijos šaka, tirianti alfa dalelių energijos spektrus. Daugiau
branduolio
dalijimasis
branduolinė reakcija, kuriai vykstant atomo branduolys pasidalija į 2 (rečiau 3 ar 4) lengvesnių cheminių elementų branduolius. Daugiau
branduolio
skilimas
gamtinio ar dirbtinai gauto radioaktyviojo atomo branduolio virtimas kitu branduoliu. Daugiau
branduolių
izomerija
atomų branduolių sužadintųjų metastabiliųjų energijos būsenų egzistavimas. Daugiau