Autorius (-ė) Naglis Kardelis

kinikai
senovės graikų filosofijos mokykla, gyvavusi 5–4 a. prieš Kristų. Pradininkas Antistenas Atėnietis. Daugiau
Kirėnės
mokykla
senovės graikų filosofijos mokykla, susiformavusi Kirėnėje, vienpusiškai plėtojusi kai kuriuos Sokrato etikos aspektus ir propagavusi hedonizmą. Pradininkas – Aristipas. Daugiau
kosmas
senovės graikų filosofijos terminas, reiškiantis pasaulio tvarką, jo grožį, taip pat patį pasaulį kaip tvarkingą ir gražią esinių visumą. Daugiau
Kratilas
Kratilas Atėnietis, 5 a. pr. Kr. graikų filosofas. Filosofinės pažiūros artimos sofistų ir kinikų idėjoms. Daugiau
Ksenofanas
6–5 a. prieš Kristų graikų filosofas ir poetas. Kūriniuose ryšku mąstymo laisvė, ironija, saikingas skepticizmas, ištikimybė etiniams idealams. Parodijose pašiepė Homerą, Hesiodą, gyvenamojo meto mąstytojus, buvo vienas pirmųjų antropomorfinės graikų mitologijos kritikų. Daugiau
Leukipas
5 a. prieš Kristų graikų filosofas. Atomizmo šalininkas. Daugiau
logas
daugiareikšmis senovės graikų filosofijos terminas, reiškiantis žodį, kalbą, svarų pasakojimą, mintį, tezę, suvokimą, sąvoką, svarstymą, matą, santykį, loginį pagrindą, paaiškinimą, argumentą, principą. Daugiau
Platonas
5–4 a. prieš Kristų graikų filosofas. Vienas žymiausių pasaulio filosofų. Postulavo amžinus, tik protu įžvelgiamus idealius esinius – eidus. Mokymu apie sielos tris pradus grindė etiką, politinę teoriją, mimezės teorija – estetiką. Daugiau
platonizmas
idealiojo ir materialiojo tikrovės pradų – dvasios ir materijos, sielos ir kūno – dualizmo teigimas pirmenybę suteikiant idealiajam pradui. Daugiau
Platono
akademija
filosofijos mokykla; manoma, neformali filosofų ir mokslininkų draugija. Apie 387–385 pr. Kr. įkūrė Platonas. Daugiau