Autorius (-ė) Sigitas Maksimavičius

gaisras
nekontroliuojamas degimas, per kurį sunaikinamos materialinės vertybės, gamtos ištekliai, kyla pavojus žmonių gyvybei ir sveikatai. Daugiau
gesinamosios
medžiagos
tam tikrų fizikinių ir cheminių savybių mažai kenksmingos žmogui, patvarios, patogios transportuoti medžiagos, naudojamos gaisrui gesinti. Daugiau