Autorius (-ė) Gintautas Mažeikis

Nikolaj
Berdiajev
Nikolajus Berdiajevas, 20 a. rusų filosofas. Jo veikalų svarbiausias objektas – žmogaus asmenybė, Dievo valios ir žmogaus laisvės santykis. Daugiau
Sergej
Bulgakov
Sergejus Bulgakovas, 20 a. rusų filosofas, teologas, publicistas. Teigė, kad žmogaus laisvė reiškiasi kūryba, o ne praktine veikla. Nagrinėjo sofijos sąvoką, ją aiškino kaip kosmologinį pradą. Daugiau
simbolinis
kapitalas
sukaupti ir nuolat atnaujinami populiarumo ištekliai, kylantys iš viešo pripažinimo – garbės, kilmės, rango, socialinio statuso, prestižo, vartotojų pabrėžiamų kitų ypatybių. Sąvoką aprašė prancūzų sociologas P. Bourdieu. Daugiau