Autorius (-ė) Nerijus Babinskas

gyvybinė
erdvė
mažiausia teritorija, kurioje tauta gali įgyvendinti savo istorinius ir politinius tikslus. Terminą 1897 pirmasis pavartojo vokiečių geografas Friedrichas Ratzelis. Daugiau
Lev
Gumiliov
Levas Gumiliovas, rusų istorikas, etnologas, geopolitikas, filosofas. Daugiau
Karl
Haushofer
Karlas Haushoferis, 20 a. pirmos pusės vokiečių geografas, geopolitikas. Daugiau
Samuel Phillips
Huntington
Samjuelis Filipsas Hantingtonas, 20 a.–21 a. pradžios Jungtinių Amerikos Valstijų politologas, geopolitikas. Numatė, kad po Šaltojo karo ryškėja konfrontacija tarp civilizacijų, ateities karai vyks tarp kultūrų ir religijų, o didžiausia grėsmė Vakarų civilizacijai taps islamiškasis ekstremizmas. Daugiau
ikta
vidurinių amžiais musulmonų šalyse tarnybinė skirtinė žemės valda. Daugiau
istorijos
pabaiga
viena mondializmo geopolitinių koncepcijų, suformuluota Jungtinių Amerikos Valstijų politologo Francio Fukuyamos. Pasak jo, pasibaigus Šaltajam karui liberaliajai demokratijai neliko lygiaverčių ideologinių varžovų, žmonijai visuotiniu orientyru tampa liberalizmo vertybės. Daugiau
Moldavijos
kunigaikštystė
14–19 a. valstybė Moldovos upės baseino žemumoje. Daugiau
Rumunijos
istorija
Antikos laikais romėnai įkūrė Dakijos provinciją. Romanizuoti dakai laikomi rumunų protėviais. 14 a. susikūrė Valakijos ir Moldavijos kunigaikštystės. Nuo 15 a. jos buvo pavaldžios Osmanų imperijai. 1861 šios dvi valstybės buvo suvienytos į naują valstybę – Rumuniją. Daugiau
Nicholas John
Spykman
Nikolas Džonas Spikmenas, 20 a. Jungtinių Amerikos Valstijų politologas, geostrategas. Geopolitiką laikė tarptautinės politikos instrumentu, analitiniu metodu, leidžiančiu sukurti efektyviausią tarptautinės politikos strategiją. Daugiau
Steponas III
Didysis
Mušatinų dinastijos Moldavijos gospodarius (1457–1504). Rumunijos Stačiatikių Bažnyčios šventasis. Daugiau