Autorius (-ė) Vaclovas Juodpusis

Jaan Philippe
Rääts
Janas Filipas Retsas, 20 a.–21 a. pradžios estų kompozitorius. Daugiau
Juozė
Augaitytė
20 a. lietuvių dainininkė (lyrinis sopranas), pedagogė. Daugiau
Vaclovas
Daunoras
20 a.–21 a. pradžios lietuvių dainininkas (bosas), pedagogas. Daugiau
Jurgis
Karnavičius
lietuvių pianistas. Daugiau
Pauls
Dambis
Paulas Dambis, latvių kompozitorius. Daugiau
Jonas
Stasiūnas
20 a. lietuvių dainininkas (baritonas), pedagogas. Daugiau
Stasys
Domarkas
lietuvių dirigentas. Daugiau
Juozė
Krištolaitytė‑Daugėlienė
20 a. antros pusės–21 a. pradžios Lietuvos ir JAV lietuvių dainininkė (lyrinis sopranas), poetė. Daugiau
Irina
Archipova
Irina Archipova, 20 a.–21 a. pradžios rusų dainininkė (mecosopranas). Daugiau
Milda
Brehmane-Štengele
Milda Brehmanė-Štengelė, 20 a. latvių dainininkė (mecosopranas, sopranas). Daugiau