Autorius (-ė) Vaclovas Juodpusis

Anna
Kaskas
Ana Kaskas, 20 a. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių dainininkė (lyrinis kontraltas). Daugiau
Juozė
Krištolaitytė‑Daugėlienė
20 a. antros pusės–21 a. pradžios Lietuvos ir JAV lietuvių dainininkė (lyrinis sopranas), poetė. Daugiau
Aleksandras
Kutkus
20 a. lietuvių dainininkas (tenoras), pedagogas. Daugiau
Aleksander
Läte
Aleksandras Letė, 19–20 a. estų kompozitorius, muzikos kritikas. Daugiau
Latvijos
muzika
liaudies dainos – darbo, kalendorinių apeigų, šeimos, lyrinės – daugiausia vienbalsės. 13 a. pradėjo plisti katalikų, 16 a. protestantų bažnytinė muzika. 19 a. viduryje klostėsi nacionalinė profesionalioji muzika. Daugiau
Mykola
Leontovyč
Mykola Leontovyčius, 20 a. ukrainiečių kompozitorius, choro dirigentas, pedagogas, folklorininkas. Daugiau
Jānis
Līcītis
Janis Lycytis, 20 a. latvių kompozitorius. Daugiau
„Lietuva“
profesionalus šokėjų, liaudies instrumentų orkestro ir choro grupių jungtinis meno kolektyvas. Daugiau
Lietuvos kamerinis
orkestras
Lietuvos nacionalinės filharmonijos styginių orkestras. Įkurtas 1960 Sauliaus Sondeckio. 10 30 įvyko pirmasis orkestro koncertas. Daugiau
Lietuvos
kvartetas
Lietuvos nacionalinės filharmonijos styginių kvartetas. Veikė 1945–96 Vilniuje. Daugiau