Autorius (-ė) Vincas Auryla

Konstantinas
Bajerčius
Lietuvos antinacinio ir antisovietinio pasipriešinimo dalyvis. Pedagogas, rašytojas. Daugiau
lietuvių išeivijos
vaikų literatūra
žymiausi lietuvių išeivijos vaikų literatūros autoriai – Stepas Zobarskas, Vytė Nemunėlis, Petronėlė Orintaitė. Daugiau
lietuvių vaikų
literatūra
kilusi iš tautosakos. Pirmuosius pasakų rinkinius sudarė S. Daukantas, J. Basanavičius. Pirmieji elementoriai pradėti rašyti 18 amžiuje. Daugiau