Autorius (-ė) Anicetas Arminas

„Birutė“
Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių choras, veikęs 1908–1956 Čikagoje. Daugiau
choras
dainininkų kolektyvas. Daugiau
„Daina“
muzikos ir teatro draugija, veikusi 1899–1944 Kaune. 1899 susibūrė choras (iniciatorius J. Naujalis), 1904 ir vaidintojų būrelis. 1905 03 05 Kauno miesto teatre draugija surengė viešą vaidinimą (Keturakio Amerika pirtyje) ir choro koncertą. Daugiau
„Gabija“
lietuvių muzikos, literatūros ir teatro draugija. Susibūrė 1909 (oficialiai pradėjo veikti 1911). Daugiau
„Gabija“
lietuvių kultūros draugija, įsteigta J. Dambrausko. Veikė 1922–1928 Kaune. Daugiau
„Kanklės“
muzikos ir teatro draugija. Veikė 1904–1914 Rygoje. Daugiau
„Kanklės“
muzikos ir teatro draugija. Veikė 1916–1940 Telšiuose. Daugiau
Kauno Įgulos
bažnyčios choras
mišrus choras. Veikė 1923–40. Daugiau
Kauno katedros
choras
mišrus bažnytinis choras, veikęs 1880–1939. Daugiau