Autorius (-ė) Anicetas Arminas

Kauno vyrų
choras
veikė 1928–40 (su pertraukomis). Daugiau
„Gabija“
lietuvių muzikos, literatūros ir teatro draugija. Susibūrė 1909 (oficialiai pradėjo veikti 1911). Daugiau
„Gabija“
lietuvių kultūros draugija, įsteigta J. Dambrausko. Veikė 1922–1928 Kaune. Daugiau
„Rūta“
Latvijos lietuvių draugija, 1924–1934 veikusi Rygoje. Daugiau
„Daina“
muzikos ir teatro draugija, veikusi 1899–1944 Kaune. 1899 susibūrė choras (iniciatorius J. Naujalis), 1904 ir vaidintojų būrelis. 1905 03 05 Kauno miesto teatre draugija surengė viešą vaidinimą (Keturakio Amerika pirtyje) ir choro koncertą. Daugiau
choras
dainininkų kolektyvas. Daugiau
„Birutė“
Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių choras, veikęs 1908–1956 Čikagoje. Daugiau