Autorius (-ė) Algimantas Mačiulis

administraciniai
pastatai
visuomeninių pastatų rūšis; administracinių įstaigų, įmonių, organizacijų – parlamento, prezidento, vyriausybės, magistrato, teismo, policijos, bankų, kontorų, biurų – rūmai. Daugiau
Dalia
Adomonienė
lietuvių architektė. Daugiau
Evaldas
Adomonis
lietuvių architektas. Daugiau
architektonika
bet kokio meno kūrinio (paveikslo, simfonijos, kino filmo, romano, eilėraščio) kompozicinė sandara; visumos ir pavienių elementų santykis. Daugiau
architektūra
žmogaus aplinkos erdvinio formavimo mokslas ir menas, teritorijų, statinių ir jų kompleksų projektavimas ir statyba. Daugiau
Artūras
Asauskas
lietuvių architektas. Daugiau
aukso
pjūvis
gaunamas dalijant atkarpą į 2 dalis taip, kad didesniosios ir mažesniosios dalių santykis būtų lygus visos atkarpos ir didesniosios dalies santykiui. Daugiau
Tadas
Baginskas
lietuvių architektas, dizaineris. Daugiau
Gediminas
Baravykas
20 a. lietuvių architektas. Daugiau
Vytautas
Beiga
20 a.–21 a. pradžios lietuvių architektas. Daugiau