Autorius (-ė) Adelė Valeckienė

skyryba
punktuacija, sakinių, sakinio dalių ir dėmenų skyrimas tam tikrais ženklais; tų ženklų vartojimo taisyklės. Daugiau
skyrybos
ženklai
grafiniai ženklai, vartojami skirti sakiniams, sakinio dalims ir dėmenims. Daugiau
laipsnis
būdvardžių ir iš būdvardžių padarytų prieveiksmių specifinė gramatinė kategorija, reiškianti ypatybės kiekio skirtumą. Daugiau
įvardis
žodžių, nurodančių daiktus arba ypatybes ir turinčių giminės, skaičiaus, linksnio kategorijas, klasė. Daugiau
įvardžiuotinės
formos
kokybinių būdvardžių, atributinių dalyvių, kelintinių skaitvardžių, tam tikrų parodomųjų ir savybinių įvardžių formos, pagal funkciją santykiaujančios su tų pačių žodžių paprastosiomis formomis. Daugiau
funkcinė
gramatika
kalbos mokslo kryptis, funkciją suprantanti kaip lingvistikos vienetų komunikacinį (susižinojimo) efektą ir laikanti ją gramatikos tyrinėjimo išeities pozicija. Daugiau
funkcija
gramatinių formų reikšmė, kylanti iš tų formų santykio. Daugiau
būdvardis
žodžių, reiškiančių daikto ypatybę ir kaitomų giminėmis, skaičiais ir linksniais, klasė. Daugiau