Autorius (-ė) Darius Baronas

Lietuvos
krikštas
Lietuvos krikštas, katalikybės, kaip oficialios religijos, įvedimas Lietuvoje, lietuvių tautos perėjimas į krikščionių tikėjimą. Daugiau
arsenalas
karinė įstaiga ar dalinys, atsakingas už ginklų, šaudmenų bei amunicijos ir kitų karinių atsargų saugojimą, priežiūrą; pastatas ar pastatų grupė, kur saugomos tos atsargos. Daugiau