Autorius (-ė) Kastytis Juozas Dundulis

granuliometrinė
analizė
uolienų, grunto, dirvožemio, statybinių bei kitų dispersinių medžiagų granuliometrinės sudėties nustatymas. Daugiau
granuliometrinė
sudėtis
įvairaus dydžio dalelių procentinis kiekis birioje ar sucementuotoje uolienoje, dirvožemyje, grunte, dirbtinėje medžiagoje tų dalelių bendro skaičiaus arba jų masės atžvilgiu. Daugiau
gruntas
viršutinėje Žemės plutos dalyje esančios nuogulos, sudarančios pagrindą, aplinką arba medžiagą, į kurią remiasi arba kurioje įrengiami inžineriniai statiniai. Daugiau
gruntotyra
inžinerinės geologijos šaka. Daugiau
inžinerinė
geologija
geologijos šaka, tirianti Žemės plutą žmogaus inžinerinės veiklos poreikiams. Daugiau
Tarptautinė inžinerinės geologijos
ir aplinkos asociacija
organizaja, remianti inžinerinės geologijos techninę veiklą ir mokslo tyrimus, renkanti, vertinanti ir skelbianti inžinerinės geologijos veiklos rezultatus pasaulyje. Daugiau