Gyventojai

A
B
C
Č
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž
aukštaičiai
didžiausia lietuvių etninė grupė. Gyvena į rytus nuo Dubysos ir į šiaurę nuo Nemuno ir Neries. Nesutampa su aukštaičių tarme kalbančiais lietuviais – dzūkai ir suvalkiečiai sudaro atskiras etnines grupes. Skirstomi į rytų ir vakarų aukštaičius. Daugiau
austrai
Europos nacija, pagrindiniai Austrijos gyventojai. Kalba vokiečių kalbos austrų tarme. Dauguma katalikai. Austrai garsėja dainavimu (jodliavimu), valsais (Štirijos, Tirolio ir ypač Vienos). Daugiau
australai
nacija, pagrindiniai Australijos gyventojai. Daugiau
australai
senieji Australijos gyventojai (aborigenai). Australijos piliečiais pripažinti tik 1963, jiems buvo suteikta judėjimo laisvė ir balsavimo teisė. Daugiau
australai
Australijos žemyno ir valstybės gyventojai. Daugiau
Australijos
gyventojai
pirmasis gyventojų surašymas įvyko 1881. Daugiau
Austrijos
gyventojai
pirmasis gyventojų surašymas įvyko 1923. Daugiau