Istorija

1
A
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Y
J
K
L
Ł
M
N
O
P
Q
R
S
Š
T
U
Ú
V
W
X
Z
Ż
Ž
Nacionalinis revoliucinis
judėjimas
Bolivijos politinė partija. Įkurta 1942. Iki 20 a. 6 dešimtmečio pabaigos buvo kairiosios pakraipos, vėliau tapo centro dešinės partija. 21 a. pradžioje partijos populiarumas sumažėjo. Daugiau
Nacionalinis
susivienijimas
Prancūzijos radikalių dešiniųjų politinė partija. Iki 2018 Nacionalinis frontas. Priešinasi imigracijai, kviečia puoselėti tradicines vertybes, pasisako už didesnę nepriklausomybę nuo Europos Sąjungos. Vadovė M. Le Pen. Daugiau
nacionalizmas
ideologija ir judėjimas, teigiantys žmonijos pasidalijimą į pamatines grupes – nacijas. Daugiau
Nacionalsocialistų
partija
1920–1945 veikusi Vokietijos politinė partija. Nuo 1933 – vienintelė Vokietijos politinė partija. Jos veikla privedė prie Holokausto, o valstybės ekspansionistiniai planai – prie II pasaulinio karo. Daugiau
nacionalsocializmas
20 a. pirmos pusės socialinis politinis judėjimas, jo ideologija ir šios ideologijos įgyvendinimo praktika. Daugiau
nacistai
Vokietijos Nacionalsocialistų partijos nariai. Daugiau
Nadežda
Krupskaja
Rusijos revoliucionierė, V. Lenino žmona. Daugiau
Nadia
Murad
Irako žmogaus teisių gynėja. Nobelio taikos premija (2018, su D. Mukwege). Daugiau