Lietuvos ginkluotosios pajėgos

D
G
J
L
R
V
Lietuvos karinės
jūrų pajėgos
yra Lietuvos reguliariųjų pajėgų dalis. Jas sudaro štabas, Karo laivų flotilė, Jūros ir pakrančių stebėjimo tarnyba, Povandeninių veiksmų komanda, Logistikos tarnyba, Mokymo centras bei Jūrų gelbėjimo ir koordinavimo centras. Daugiau
Lietuvos karinės
oro pajėgos
yra Lietuvos reguliariųjų pajėgų dalis. Jas sudaro štabas, Aviacijos bazė, Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyba, Oro gynybos batalionas, Ginkluotės ir technikos remonto depas. Daugiau
Lietuvos karo
policija
yra Lietuvos karinės teisėsaugos institucija, Lietuvos ginkluotųjų pajėgų dalis. Ją sudaro vadovybė, Ikiteisminio tyrimo valdyba, Paramos ir aprūpinimo grupė, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių įgulos bei Atskirasis karo policijos būrys. Daugiau
Lietuvos krašto apsaugos
savanorių pajėgos
yra Lietuvos kariuomenės, nuo 2003 Lietuvos sausumos pajėgų sudėtinė dalis. Jas sudaro štabas ir 6 rinktinės, apimančios visą Lietuvos Respublikos teritoriją. 1991 01 17 Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos (SKAT) įstatymą. Daugiau
Lietuvos reguliariosios
pajėgos
yra Lietuvos ginkluotųjų pajėgų dalis. Jas sudaro Sausumos, Karinės oro ir Karinės jūrų pajėgos. Daugiau
Lietuvos sausumos
pajėgos
yra Lietuvos reguliariųjų pajėgų dalis. Jų paskirtis – valstybės sausumos teritorijos karinė apsauga ir valstybės gynimas. Daugiau
Lietuvos specialiųjų
operacijų pajėgos
yra Lietuvos reguliariųjų pajėgų dalis. Jas sudaro vadavietė, Ypatingos paskirties tarnyba, Kovinių narų tarnyba, Jėgerių batalionas ir Mokymo ir kovinės paramos centras. Daugiau
Raimundas
Vaikšnoras
Lietuvos karo veikėjas. Nuo 2019 Sausumos pajėgų vadas. Daugiau