Lietuvos ginkluotosios pajėgos

D
G
J
L
R
V
LI
Lietuva ir
NATO
NATO yra strateginis Lietuvos Respublikos partneris, garantuojantis tarptautinį saugumą. Lietuva yra NATO narė nuo 2004 03 29. Daugiau
Lietuvos ginkluotosios
pajėgos
komplektuojamos iš nuolatinės privalomosios pradinės ir profesinės karo tarnybos karių bei savanorių. Vyriausiasis vadas – Lietuvos Respublikos Prezidentas. Sudaro reguliariosios ir sukarintosios pajėgos, kiti struktūriniai vienetai. Nuo 2004 Lietuva priklauso NATO; Lietuvos oro erdvę saugo NATO oro erdvės gynybos sistema, Rukloje dislokuota NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinė grupė. Karinės išlaidos – 1,6 mlrd. Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių, 2,52 % BVP (2023). Daugiau
Lietuvos ginkluotosios pajėgos
po nepriklausomybės atkūrimo
1990 03 11 paskelbus Lietuvos valstybės atkūrimą pradėta kurti krašto apsaugos sistemą ir kariuomenę. Daugiau
Lietuvos karinės
jūrų pajėgos
yra Lietuvos reguliariųjų pajėgų dalis. Jas sudaro štabas, Karo laivų flotilė, Jūros ir pakrančių stebėjimo tarnyba, Povandeninių veiksmų komanda, Logistikos tarnyba, Mokymo centras bei Jūrų gelbėjimo ir koordinavimo centras. Daugiau
Lietuvos karinės
oro pajėgos
yra Lietuvos reguliariųjų pajėgų dalis. Jas sudaro štabas, Aviacijos bazė, Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyba, Oro gynybos batalionas, Ginkluotės ir technikos remonto depas. Daugiau
Lietuvos karo
policija
yra Lietuvos karinės teisėsaugos institucija, Lietuvos ginkluotųjų pajėgų dalis. Ją sudaro vadovybė, Ikiteisminio tyrimo valdyba, Paramos ir aprūpinimo grupė, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių įgulos bei Atskirasis karo policijos būrys. Daugiau
Lietuvos krašto apsaugos
savanorių pajėgos
yra Lietuvos kariuomenės, nuo 2003 Lietuvos sausumos pajėgų sudėtinė dalis. Jas sudaro štabas ir 6 rinktinės, apimančios visą Lietuvos Respublikos teritoriją. 1991 01 17 Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos (SKAT) įstatymą. Daugiau
Lietuvos reguliariosios
pajėgos
yra Lietuvos ginkluotųjų pajėgų dalis. Jas sudaro Sausumos, Karinės oro ir Karinės jūrų pajėgos. Daugiau