Lietuvos istorija

1
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
I
Į
Y
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
Ū
U
V
W
Z
Ž
YP
YV
Izabelė
Vilimaitė
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo dalyvė. Daugiau
Izidorius Eduardas
Kraunaitis
20 a. pirmos pusės Lietuvos karo veikėjas. Generalinio štabo pulkininkas (1938). Daugiau
Izidorius
Jatulis
20 a. pirmos pusės Lietuvos karo veikėjas. Kapitonas (1936). 1944 lietuvių pulkų vienas steigėjų; vadas. Daugiau
Izidorius
Jonaitis
20 a. Australijos lietuvių visuomenės veikėjas. Inžinierius architektas. Daugiau
Izidorius
Pucevičius
vienas Lietuvos partizanų vadų. Žaliosios rinktinės vadas. Daugiau
Izraelio santykiai
su Lietuva
1991 09 04 Izraelis pripažino Lietuvos nepriklausomybę, 1992 01 08 užmegzti diplomatiniai santykiai. Daugiau
iždininkas
15–18 a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės centrinės valdžios pareigūnas. Daugiau
Iždo
komisija
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštytės valstybinė institucija, kuri rūpinosi iždo reikalais. Daugiau