Lietuvos istorija

1
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
I
Į
Y
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
Ū
U
V
W
Z
Ž
Jabogan
Jaboganas, kaimas Rusijoje, Altajaus Respublikoje, Ust‑Kano rajone. Lietuvių tremties vieta. Daugiau
Jaciūnai
gatvinis kaimas Mielagėnų vlsč., 1945 sunaikintas NKVD kariuomenės. Daugiau
Jackus
Banys
20 a. pirmos pusės Lietuvos karo veikėjas. Pulkininkas (1929). Daugiau
Jackus
Sondeckis
20 a. lietuvių ekonomistas, spaudos darbuotojas, išeivijos visuomenės veikėjas. 1966–1979 Lietuvos socialdemokratų partijos atstovas Vyriausiajame Lietuvos išlaisvinimo komitete, jo tarybos ir valdybos narys. Daugiau
Jadvyga
Bieliauskienė
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo veikėja. Daugiau
Jadvyga Teofilė
Juškytė
lietuvių pedagogė, tautosakininkė, lietuvių tautinio atgimimo veikėja. 1905 dalyvavo Didžiajame Vilniaus seime. Platino lietuvišką spaudą. 1919 rinko kariuomenei maistą ir drabužius, įsteigė šaulių būrį (kurį laiką buvo jo pirmininkė). Užrašė lietuvių liaudies pasakų. Daugiau
Jadvyga
Tūbelienė
20 a. pirmos pusės lietuvių visuomenės veikėja. Daugiau
Jakob
Gierke
Jakobas Gierkė, 17 a. Vilniaus laikrodininkas auksakalys. Daugiau