Lietuvos istorija

1
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
I
Į
Y
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
Ū
U
V
W
Z
Ž
Heinrich von
Dannenberg
13 a. pirmos pusės Saksonijos grafas. Kryžininkų vadas žygyje į Lietuvą, žuvo Šiaulių mūšyje. Daugiau
Heinrich
von Plötzke
Heinrichas fon Pliockė, Vokiečių ordino veikėjas. 1307–1309 Prūsijos krašto magistras, 1309–1313 didysis komtūras, 1313–1320 ordino maršalas. Daugiau
HELLP
australų, Australijos lietuvių, latvių, estų ir lenkų draugija, 1974–1990 veikusi Hobarte. Daugiau
Helsinkio
pasitarimas
visų Europos valstybių, išskyrus Albaniją, kuri Helsinkio pasitarimo Baigiamąjį aktą pasirašė 1991, Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kanados pasitarimai, vykę 1973–75 Helsinkyje ir Ženevoje. Daugiau
Hennenbergerio
žemėlapiai
Henenbergerio žemėlapiai, Prūsijos žemėlapiai. Sudaryti C. Hennenbergerio. Daugiau
Henning
Schindekopf
Heningas Šindekopfas, Vokiečių ordino maršalas (1360–1370). Daugiau
Henrikas
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino raštininkas ir patarėjas. Daugiau
Henrikas
Bukauskis
19 a. antros pusės lietuvių antikvaras, bibliofilas, mecenatas. 1863–1864 sukilimo dalyvis. Daugiau